PROFESJONALNE REALIZACJE OBIEKTÓW:

- dostrzegalnie przeciwpożarowe
- wieże i maszty telekomunikacyjne, pola antenowe
- mosty, kładki, zjazdy,
- hale i budynki przemysłowe,
- zagospodarowanie terenu.

OFERTA DLA INWESTORÓW BIZNESOWYCH:

Projektowanie i wykonawstwo. Budowy, przebudowy, modernizacje, rozbiórki wież i masztów. Itp.

Ofertę dla biznesu kierujemy dla firm, a  w szczególności oferujemy:

- opracowanie kompletnej dokumentacji  projektowej (budowlanej , wykonawczej, technologicznej, przetargowej, kosztorysowej, itp.),
- budowy wież i masztów (kompletna realizacja inwestycji budowlanych – wież i  masztów o wysokościach do 90m),
- remonty, modernizacje, przebudowy oraz rozbiórki wież i masztów, mostów, hal,
- pionowanie wież i masztów, rektyfikacja sił w odciągach linowych, pomiary sił,
- diagnostyka budynków i budowli, badania termowizyjne, pomiary elektryczne,
- wykonywanie zagospodarowania terenu (nawierzchnie utwardzone, tereny zielone, ogrodzenia,  systemy dozoru, itp),
- nadzór nad inwestycją budowlaną (budowa, przebudowa, modernizacja, rozbiórka) domu, hali, itp. budynków i budowli,
- przeglądy, opinie i analizy techniczne, ekspertyzy i odtworzenia dokumentacji dot. wież, masztów, hal, mostów, itp.,
- wsparcie projektowe i przedprojektowe na każdym etapie prac formalno – projektowych.

OFERTA DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH:

Budowy, remonty, przebudowy i rozbiórki budynków, a w szczególności:

- kierowanie robotami budowlanymi,
- nadzór budowlany nad inwestycjami,
- projektowanie (adaptacje) projektów budynków i budowli,
- projekty zagospodarowania terenu oraz realizacje zagospodarowania terenu,
- doradztwo techniczne w realizacji inwestycji budowlanych.