Projekt-K to innowacyjne wsparcie projektowo - wykonawcze dla inwestorów indywidualnych oraz biznesowych w branżach budowlanej, telekomunikacyjnej i energetycznej.

Realizujemy dokumentacje projektowe (budowlane, wykonawcze, technologiczne) dotyczące planowanych (nowych) oraz istniejących obiektów budowlanych takich jak wieże, maszty, mosty, hale, platformy i budynki w zakresie: budowy, przebudowy, modernizacje czy rozbiórki.
Realizujemy także prace budowlane (budowa nowych obiektów)  oraz remontowe i modernizacyjne (wzmocnienia, remonty, nadbudowy, przebudowy) i roboty rozbiórkowe.

Projekt–K stawiana nowe rozwiązania techniczne i technologiczne z wykorzystaniem m.in. stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości (nieznacznie droższa ale o wiele bardziej wytrzymała przez to lżejsza i ekonomiczniejsza), rozwiązania z betonu sprężanego oraz antykorozja w wiodących technologiach.

Opracowujemy kompletne dokumentacje przetargowe, w tym, m.in. dokumentacje projektowe, program funkcjonalno –użytkowy, kosztorys, przedmiar, STWiOR, nadzór nad inwestycją, pozyskiwanie decyzji administracyjnych PNB, DOWZ, RDOŚ, itp.